Üyelik Sözleşmesi

1. İşbu sözleşme Dakikol Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri ("Dakikol Elektronik") ile kullanıcı arasında Dakikol Elektronik tarafından işletilen https://www.dakikol.com  internet sitesine ("dakikol.com") üyelik ve kullanım şartlarının belirlenmesi amacıyla akdedilmiştir.

2. Web Sitesi'ne üye olmak istiyorsanız, kayıt formunu doldurmanız ve Dakikol Elektronik Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir.  Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak isteyen kullanıcılar bir kullanıcı adı (“Kullanıcı Adı”) ve parola (“Parola”) belirlemelidir.  Kullanıcı Adı ve Parola tanımlaması yaptıktan sonra  kararınıza göre kayıt formunun altında bulunan "Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum." seçeneğini onaylamanız ve devam butonuna basmanız kayıt işleminiz için yeterlidir.

3. Dakikol Elektronik; Üyelik Sözleşmesini onaylayan üyelere, internet ortamından ürün satın alma ve kendisine gönderilecek ürünlerin takibini yapma, imkanı sağlamaktadır. dakikol.com’a üyelik ücretsizdir.

4. Üyeler dakikol.com’a  tarafından sağlanabilecek internet ortamında farklı iletişim servislerinden (oylama, e-bülten isteme, indirimlerden haberdar olma gibi) yararlanır.

5.  Üye, Dakikol Elektronik’in kendisine, dakikol.com’a kayıt formunda belirtmiş olduğu veya daha sonra kendisi tarafından güncellenebilecek adres, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla,  iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ulaşma hakkı bulunduğunu kabul eder.

6. dakikol.com’a üyesi ("Üye") kendisine ait bir e-posta adresini “Kullanıcı adı” olarak kullanmak suretiyle belirleyeceği "Parola" ye sahip olur.  Kullanıcı adı olarak kullanılacak e-posta adresi üyeye özeldir ve aynı e-posta ile iki farklı kişi üye olarak kayıt olamaz "Parola" sadece Kullanıcı tarafından bilinir.  Kullanıcı dilediği zaman e-posta adresini ve parolasını değiştirebilir.  Parolanın seçimi ve korunması tamamıyla Kullanıcının sorumluluğundadır.  Dakikol Elektronik, parola kullanımından veya parolanın 3. kişiler ile paylaşılması neticesinde meydana gelebilecek problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.  Kullanıcı parolasının kaybedilmesi durumunda kullanıcıya parolası, "parolamı unuttum" bölümünden e-posta adresine gönderilir.

7. Kullanıcının dakikol.com’a üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için e-posta adresini ve dakikol.com’a tanımlamış olduğu parolasını girmesi gereklidir.  Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.  Üyenin faydalanabileceği servisler giriş yapıldıktan sonra üyeye gösterilecektir.

8. Üye; Dakikol Elektronik internet servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu, parola unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.

9. Dakikol Elektronik sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer haller sonucunda; işlemin kesintiye uğraması, işlemde hata olması, erişimin kesilmesi hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

10. dakikol.com’a mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın tek taraflı değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutulmaktadır.  Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Üye tarafından, Web Sitesi’nin kullanımı ya da Web Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

11. Üye, Dakikol Elektronik tarafından verilen servis ve yazılımların kullanım haklarının Dakikol Elektronik’e ait olduğunu, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayımlamayacağını, pazarlamayacağını kabul ve taahhüt eder,

12. Üye, Dakikol Elektronik tarafından sunulan hizmetlere Dakikol Elektronik tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz bir şekilde ulaşmamayı ve herhangi bir yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu açıkça belli olanları kullanmamayı ve /veya işbu madde kapsamında belirtilenlere uymadığı takdirde Dakikol Elektronik’in uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder

13. Üye, Dakikol Elektronik servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya malzemenin tamamı veya bir kısmının kullanıcı veya Üye rızası dahilinde olduğunu ve kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlar nedeniyle Dakikol Elektronik’den tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14. dakikol.com’da bulunan yazım hatalarından kaynaklanan yanlış anlaşılmalardan Dakikol Elektronik sorumlu değildir.

15. Üye, İşbu Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen ve güncellenebilecek olan kullanım koşullarına aykırı davrandığı takdirde Dakikol Elektronik’in gerekli müdahalelerde bulunarak Üyeyi servis dışına çıkarma ve gerektiğinde üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder.

16. Yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmakla yükümlü bulunulan durumların ortaya çıkması ve/veya kullacı'nın Dakikol Elektronik sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Dakikol Elektronik, Üye’nin gizli/özel/kişisel bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

17. Taraflar uyuşmazlık halinde Dakikol Elektronik’e ait tüm kayıtların münhasır delil olarak esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini beyan ve kabul ederler.

18. Web sitesine üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Dakikol Elektronik tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

19. Üye, dakikol.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  satış ve pazarlamanın geliştirilmesi amaçlarıyla toplanmasına,  Dakikol Elektronik tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, Dakikol Elektronik tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Dakikol Elektronik’i sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini Dakikol Elektronik müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine  iletebilir.

20. Üye verilerinin Dakikol Elektronik’in ihmali olmaksızın yetkisiz kişilerce okunmasından (Üyenin Kullanıcı adı ve Parola bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, Web Sitesi'nden ayrılırken çıkış yapmaması gibi nedenlerden) meydana gelebilecek zararlardan ötürü Dakikol Elektronik sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

21. Web Sitesi içeriğinde yer alan tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses ve işaret veya sair fikir eserlerinin telif haklarına ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca korunmakta olduğunu ve sayılanlardan herhangi birini izinsiz olarak kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22. Üye Kullanıcı adı ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt eder.

23. Web Sitesi’nden farklı internet sitelerine bağlantı veya referans verildiği takdirde Dakikol Elektronik söz konusu internet sitelerinin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

24. Üye işbu sözleşmeyi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez. Üyenin yapacağı her tür devir işlemi geçersiz sayılır.

25. Üyeler işbu Üye Sözleşmesine ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini Web Sitesinde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

26. Web Sitesinden alışveriş yapan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin talep ve şikayetlerini ilgili sözleşmede belirtilen ve kendilerine elektronik kopya olarak gönderilen mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formlarında belirtilen kanallara ulaştırabilirler.

27. Dakikol Elektronik herhangi bir zamanda gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Dakikol Elektronik’in, Üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

28. İşbu Üyelik Sözleşmesine ilişkin her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Sakarya Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

29. Hesap Oluştur formunu doldurup formun altında bulunan "Üyelik Sözleşmesi’ni okudum ve kabul ediyorum." alanını onaylayıp “devam” butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.